2 responses

 1. Jakir Hussain
  February 12, 2020

  Very important for me to collect appreciate data.pl share this

  Reply

 2. Manjunatha. N
  May 8, 2020

  ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಪವರ್ 30 ಸಾವಿರ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇ ಬಂದರು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನೇಕಾರರ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
mobile desktop